christmas tree 1

 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

ΠΑΛΑΙΑ ΤΕΥΧΗ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

www.aiginitika.blogspot.gr

Α Ρ Θ Ρ Α

1η Μάη: Πάντα Επίκαιρη – Φάρος ελπίδας για τους αγώνες του Σήμερα

 Τα φέρνει έτσι η ιστορία που κάθε φορά η 1η του Μάη να αποκτά ξεχωριστό νόημα. Πάντα ...

Η ομορφιά είναι ηθική…και ηθική είναι η ομορφιά

Της Ελένης Τομπέα Τι είναι ηθική; Καταρχήν θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε το γεγονός πως οι ηθικοί ...

Πώς μπορεί η αποκέντρωση να επηρεάσει την ανάπτυξη

Του Ράλλη Γκέκα , διδάκτωρα Οικονομικών της Τ. Α. Στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ...

Η ΝΗΣΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

  Φαίνεται ότι πλέον όλες οι μεγάλες αποφάσεις που αφορούν το μέλλον του νησιού παίρνονται κυριολεκτικά στο καφενείο. Αλλιώς δεν εξηγείται πως σε ένα καφέ της παραλίας  συνεδριάζει η εναπομείνασα  σκληρή πλειοψηφία της συμπολίτευσης και σε παρακείμενο  η αντιπολίτεσυση. Αραγε δεν υπάρχουν διαθέσιμες αίθουσες για να συνεδριάζουν και να αποφεύγονται έτσι και οι συνειρμνοί απο τους πολίτες;

    Στην τελευταία πάντως συνάντηση της πλειοψηφίας πάρθηκαν οι πρωτες αποφάσεις που επισημοποιήθηκαν σήμερα για την επιλογή των αντιδημάρχων. Ετσι λοιπον ως έμμισθοι αντιδήμαρχοι παραμένουν οι κ.κ. Κουκούλης Ν. και Μαρμαρινός Α  και ως άμισθος ο κ. Ηλίας Μπέσης. Η αρχική συμφωνία προέβλεπε ότι  η θέση του άμισθου αντιδημάρχου θα πήγαινε στον κ. Π. Πετρίτη και στο Λιμενικό ταμείο θα ετοποθετείτο ο κ. Μπέσης. Ομως η ξαφνική αλλαγή στάσης του τελευταίου που δεν θέλησε την καρέκλα του Λιμενικού ταμείου για λόγους άγνωστους μέχρι στιγμής  έφερε τις καραμπόλες που προείπαμε.

   Για την θέση του προέδρου του ΔΣ  απ΄όπου θα αποχωρήσει ο κ. Πετρίτης  θεωρείται ως πιό πιθανός αντικαταστάτης του ο κ.Ν. Γιαννούλης  στον οποίο προτάθηκε κατά τα θρυλούμενα και η άμισθη αντιδημαρχία την οποία και δεν αποδέχθηκε. Ομως απο εδώ και πέρα τα πράγματα λίγο μπερδεύουν. Ο κ. Βάρτζελης μετά απο επιθυμία του δημάρχου και την άκομψη παρέμβαση του σε τοπική εφημερίδα  εγκαταλείπει το Λιμενικό ταμείο και αναλαμβάνει συντονιστής στο γραφείο του δημάρχου σε μια θέση χωρίς μισθό. Η ειδική σύμβουλος του δημάρχου  κ. Σ. Ζησιμάτου παραιτήθηκε απο την θέση της  και έτσι παραμένει κενή και η μόνη έμμισθη θέση ειδικού συμβούλου που προβλέπεται απο τον νόμο μετά τον σχετικό περιορισμό τους απο 3 σε 1.

    Για να το πούμε λοιπον απλά παραμένουν κενές οι δύο καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις, αυτή του συμβούλου και αυτή του προέδρου του ταμείου. Οι ενδιαφερόμενοι δεν ξέρουμε ποιοί είναι , ξέρουμε ότι όμως δεν είναι εύκολο στον δήμαρχο να έχει την δική του επιλογή δεδομένου ότι οι συσχετισμοί στο δημοτικό συμβούλιο έχουν διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε τίποτα δεν είναι απίθανο να συμβεί. Σε αυτές τις πρώτες επιλογές δεν θα υπάρξει πρόβλημα όμως για τις επόμενες κανείς δεν βάζει το χέρι του στην φωτιά. Ελπίζουμε πάντως στο δημοτικό συμβούλιο να μην υπάρξει καφενειακό κλίμα...

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Αίγινα 3- 1- 2013

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμός 1/ 2013

 

Ο Δήμαρχος Αίγινας

αφού έλαβε υπόψη:

 

1.         Το άρθρο 59 του Ν. 3852/2010

2.         Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2001 της Ε.Σ.Υ.Ε., για το Δήμο Αίγινας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται σε 13.556 κατοίκους

3.         Τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) περί αναπλήρωσης του Δημάρχου κατά τα διαστήματα απουσίας του

4.         Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου

5.         Τις διατάξεις της παρ. 3ε και 3στ του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40/29.2.2012 – τεύχος Α’)

6.         Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου

7.         Την ανάγκη άμεσης εξυπηρέτησης των πολιτών

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Ορίζουμε τους κατωτέρω Αντιδημάρχους του Δήμου Αίγινας, με θητεία από 1/1/2013 μέχρι την 31/8/2014 μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες που άπτονται των παρακάτω θεμάτων:

 

Α. Ορίζουμε Αντιδήμαρχο, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Κουκούλη Νεκτάριο και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Την αναπλήρωση εμού κατά τα διαστήματα της εκ του Δήμου απουσίας μου

2. Την εποπτεία της λειτουργίας των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου εκτός των Υπηρεσιών Αθλητισμού, Κοινωνικής μέριμνας & Κοινωνικών δραστηριοτήτων, του Γραφείου Νεολαίας & Αθλητισμού, της Υπηρεσίας Κοινωνικής Προστασίας – Παιδικής Προστασίας, της Υπηρεσίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

3. Την τέλεση των Πολιτικών Γάμων

4. Την οργάνωση και παρακολούθηση Εσόδων-Εξόδων

5. Την σύνταξη, έλεγχο και αναμορφώσεις του προϋπολογισμού

6. Την σύνταξη και έλεγχο απολογισμών

7. Την παρακολούθηση έκδοσης, εξόφλησης και συνυπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων και των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής δαπανών

8. Την παρακολούθηση έκδοσης και είσπραξης γραμματίων είσπραξης

9. Την παρακολούθηση και μέριμνα για την επιμόρφωση και εκπαίδευση όλου του προσωπικού του Δήμου, σε συνεργασία με τις άλλες Αντιδημαρχίες

10. Την εποπτεία των προμηθειών που εκτελούνται από τις Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου

11. Την οργάνωση και ομαλή λειτουργία σε συνεργασία και με τις άλλες αρμόδιες Αντιδημαρχίες του Γραφείου Προμηθειών και της αποθήκης του Δήμου

12. Την υπογραφή εγγράφων ή πράξεων «με εντολή Δημάρχου» στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του

13. Την εκπροσώπηση του Δήμου σε Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του

 

Β. Ορίζουμε Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Μαρμαρινό Παναγιώτη και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

1.         Την εποπτεία λειτουργίας της Υπηρεσίας Ύδρευσης ως Ανταποδοτικής Υπηρεσίας

2.         Την εποπτεία των προμηθειών που εκτελούνται από την Υπηρεσία Ύδρευσης

3.         Την υπογραφή εγγράφων ή πράξεων «με εντολή Δημάρχου» στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του

4.         Την τέλεση πολιτικών γάμων

5.         Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του

 

Γ. Ορίζουμε Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Μπέση Ηλία και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

1.         Την εποπτεία λειτουργίας της Δ/νσης Τεχνικών και Ανταποδοτικών Υπηρεσιών (Καθαριότητας-Φωτισμού) και θεμάτων Πολιτικής Προστασίας

2.         Την εποπτεία θεμάτων περιβάλλοντος, ποιότητας ζωής, διαχείρισης απορριμμάτων

3.         Την εποπτεία των προμηθειών που εκτελούνται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες, Ανταποδοτικές Υπηρεσίες και το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας

4.         Την παρακολούθηση και ανάπτυξη των συστημάτων ανακύκλωσης

5.         Την εποπτεία και παρακολούθηση προγραμμάτων χρηματοδότησης μελετών και έργων

6.         Την εποπτεία, το σχεδιασμό και προγραμματισμό των βασικών έργων υποδομής, των τεχνικών έργων και των αναπλάσεων

7.         Την εποπτεία και την ευθύνη ρυθμίσεων για την επίλυση του κυκλοφοριακού ζητήματος και της στάθμευσης

8.         Τη συνεργασία και το συντονισμό με αρμόδιους φορείς, οργανισμούς, Ν.Π.Ι.Δ., συλλόγους, ιδιώτες, κατασκευαστές έργων, για την ομαλή εκτέλεση έργων, ώστε να μην διαταράσσεται συνολικά η εύρυθμη «λειτουργία» του νησιού και παράλληλα να διαφυλάσσονται τα στοιχεία της παράδοσης και να τηρούνται αρχές της αισθητικής και κανόνων αρχιτεκτονικής

9.         Την ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των πολεοδομικών εφαρμογών του νησιού

10.        Την εποπτεία λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων

11.        Την ευθύνη για εξέταση θεμάτων εξοικονόμησης ενέργειας και νέων μορφών ενέργειας

12.        Την φροντίδα για την εφαρμογή του εγκεκριμένου Γ.Π.Σ.

13.        Την εποπτεία για την καθαριότητα και την απορρύπανση όλων των περιοχών και συντήρηση των μηχανημάτων και του εξοπλισμού καθαριότητας

14.        Την φροντίδα για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος

15.        Την ευθύνη των Συνεργείων άμεσης επέμβασης για τη συντήρηση οδών, πεζοδρομίων, κοινοχρήστων χώρων και κτηρίων και για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες

16.        Την εποπτεία της Υπηρεσίας Προστασίας και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

17.        Την εποπτεία της Υπηρεσίας Αγροτικής Ανάπτυξης

18.        Την εποπτεία για το Δημοτικό φωτισμό σε κοινόχρηστους χώρους

19.        Την ευθύνη για το φωτεινό διάκοσμο του Δήμου κατά την περίοδο των εορτών

20.        Την υπογραφή εγγράφων ή πράξεων «με εντολή Δημάρχου» στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του

21.        Την τέλεση Πολιτικών Γάμων

22.        Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του

23.        Την παρακολούθηση και έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, αδειών μουσικών οργάνων, παιγνιοχάρτων

24.        Την υπογραφή εγγράφων που αφορούν την προσωρινή ή μόνιμη αφαίρεση αδειών λειτουργίας των παραπάνω καταστημάτων.

 

Σημειώνεται ότι με βάση και τις διατάξεις του άρθρου 3 (ρυθμίσεις θεμάτων Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής) περ. 3 ε και 3 στ του Ν.4051/2012 και τα δεδομένα του Δήμου μας, αντιμισθίας δικαιούνται δύο (2) Αντιδήμαρχοι.

Οι Αντιδήμαρχοι που κατά το διάστημα της θητείας τους θα έχουν αντιμισθία είναι ο

κ. Κουκούλης Νεκτάριος και ο κ. Μαρμαρινός Παναγιώτης.

 

Ο Δήμαρχος

Θεοδόσιος Γ. Σακκιώτης

Γράφτηκε από τον/την Super User