christmas tree 1

 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

ΠΑΛΑΙΑ ΤΕΥΧΗ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

www.aiginitika.blogspot.gr

Α Ρ Θ Ρ Α

1η Μάη: Πάντα Επίκαιρη – Φάρος ελπίδας για τους αγώνες του Σήμερα

 Τα φέρνει έτσι η ιστορία που κάθε φορά η 1η του Μάη να αποκτά ξεχωριστό νόημα. Πάντα ...

Η ομορφιά είναι ηθική…και ηθική είναι η ομορφιά

Της Ελένης Τομπέα Τι είναι ηθική; Καταρχήν θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε το γεγονός πως οι ηθικοί ...

Πώς μπορεί η αποκέντρωση να επηρεάσει την ανάπτυξη

Του Ράλλη Γκέκα , διδάκτωρα Οικονομικών της Τ. Α. Στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ...

ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ Ο ΑΓΩΓΟΣ ΝΕΡΟΥ

Το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών προχώρησε στην δημοπράτηση του  έργου: «Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ», με το σύστημα υποβολής προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη – κατασκευή.  Το έργο ζωτικής σημασίας πλέον για την Αίγινα και προϋπολογισμού 23.800.000 αρχίζει να ξεπροβάλει στον ορίζοντα. Η περιφέρεια Αττικής προώθησε το έργο που χρόνια αναζητά το νησί μας και η κυβέρνηση προχωράει στην υλοποίηση του έργου.

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ YΠΟΔΟΜΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αθήνα 6-2-2013

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ.πρ. Δ17γ/ 02 / 27/ΦΝ 440

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΝΟΜ.ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Έγκριση δημοπράτησης του έργου:«Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης  της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ», με το σύστημα υποβολής προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη – κατασκευή.

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 8 του Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας Κατασκευής δημόσιων έργων».(ΦΕΚ Α΄ 116).

2. Τη γνωμοδότηση (πράξη 5 της αριθμ. 40/4-12-2012 συνεδρίασης) του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων – Τμήμα Κατασκευών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.

Και επειδή:

1. Η Δ.Τ.Ε της Π.Ε. Νήσων Περιφ. Αττικής προγραμματίζει την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ», προϋπολογισμού 23.800.000,00 €, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες ύδρευσης των οικισμών και τουριστικών εγκαταστάσεων της Αίγινας, με πρόβλεψη και για την ύδρευση του Αγκιστρίου και με στόχο την παροχή επαρκούς ποσότητας νερού καλής ποιότητας και την εξάλειψη των προβλημάτων επάρκειας νερού που αντιμετωπίζει σήμερα το νησί, ενώ παράλληλα θα εξοικονομηθούν σημαντικά ποσά που δαπανώνται σήμερα για τη μεταφορά του με υδροφόρες.

2. Συγκεκριμένα προβλέπεται η κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού Φ 630, μήκους 13.920 μέτρων, σε βάθη που φθάνουν τα 90 μέτρα, ο οποίος θα ενώνει, μαζί με μικρά χερσαία έργα, τη δεξαμενή της ΕΥΔΑΠ στην Πέρανη Σαλαμίνας με τις δεξαμενές της Αίγινας.

3. Τα χερσαία έργα περιλαμβάνουν:

• Χαλύβδινο αγωγό παροχής στην ακτή Πέρανης Σαλαμίνας, μήκους 170 μέτρων.

• Αγωγό μήκους 30 μέτρων στο Λεόντι της Αίγινας, για τη σύνδεση του φρεατίου δικλείδων, όπου καταλήγει ο υποθαλάσσιος, με τον αγωγό ύδρευσης, από το λιμάνι προς τη νέα δεξαμενή της Κυψέλης.

4. Το έργο παρουσιάζει ιδιαιτερότητες και αυξημένες δυσκολίες, καθώς πρόκειται για έργο με μοναδικά χαρακτηριστικά για τον ελληνικό χώρο και επιδέχεται ειδικούς τρόπους κατασκευής, που αφορούν στον απαιτούμενο εξειδικευμένο εξοπλισμό, ενώ απαιτείται η εφαρμογή τεχνογνωσίας που εξελίσσεται συνεχώς.

5. Είναι έργο που επιδέχεται την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων, όσον αφορά κυρίως το υλικό με το οποίο θα κατασκευαστεί ο αγωγός, τη μέθοδο πόντισης του αγωγού και τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί, που επηρεάζεται από τον τρόπο σύνδεσης των σωλήνων μεταξύ τους, αλλά και από το υλικό του αγωγού καθώς και την τοποθέτηση και προστασία του αγωγού από εξωτερικά πλήγματα, οπότε συντρέχουν οι λόγοι για την εφαρμογή του συστήματος μελέτη- κατασκευή σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 24/96 και 27/97 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

6. Για το έργο έχει εγκριθεί η τεχνική προμελέτη και οι λοιπές αναγκαίες για την κατασκευή του έργου μελέτες και άδειες και είναι αυτό ώριμο για δημοπράτηση.

7. Εξάλλου με την εισήγηση ζητείται η έγκριση προσθήκης επιπλέον όρων τεχνικής ικανότητας στη διακήρυξη δημοπράτησης του έργου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 15 της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/Α΄ /18-6-2008). Κατόπιν της σχετικής συζήτησης, το υπόψη αίτημα αποσύρεται από τον αρμοδιο εισηγητή.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε τη δημοπράτηση του έργου: «Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ», προϋπολογισμού 23.800.000,00 €, με το σύστημα υποβολής προσφοράς που περιλαμβάνει νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/Α΄ /18-6-2008), διότι υφίστανται οι προϋποθέσεις των παρ. 1 εδ. β΄ και 2 του ίδιου άρθρου.

Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Γράφτηκε από τον/την Super User