ΔΙΑΒΑΣΤΕ

ΠΑΛΑΙΑ ΤΕΥΧΗ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

www.aiginitika.blogspot.gr

Α Ρ Θ Ρ Α

1η Μάη: Πάντα Επίκαιρη – Φάρος ελπίδας για τους αγώνες του Σήμερα

 Τα φέρνει έτσι η ιστορία που κάθε φορά η 1η του Μάη να αποκτά ξεχωριστό νόημα. Πάντα ...

Η ομορφιά είναι ηθική…και ηθική είναι η ομορφιά

Της Ελένης Τομπέα Τι είναι ηθική; Καταρχήν θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε το γεγονός πως οι ηθικοί ...

Πώς μπορεί η αποκέντρωση να επηρεάσει την ανάπτυξη

Του Ράλλη Γκέκα , διδάκτωρα Οικονομικών της Τ. Α. Στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ...

Ο ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΗΣ ΣΒΗΝΕΙ…

Στη συνεδρίαση της 8-2-2011 το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο είχε γνωμοδοτήσει κατά πλειοψηφία υπέρ της κατασκευής κυματοθραύστη στην Αίγινα ενάντια στις εισηγήσεις της αρμόδιας Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων.
Φαίνεται πως σήμερα η αρμόδια αυτή Εφορεία έχει τον τελευταίο λόγο και όπως θα διαβάσετε μερικούς από τους όρους που δημοσιεύουμε παρακάτω καθιστά σχεδόν βέβαιη την μη κατασκευή του έργου.
Θέση την οποία στηρίζουν και τα ΑΙΓΙΝΗΤΙΚΑ ΝΕΑ γιατί πιστεύουν ότι τεχνικά δεν πρόκειται να εμποδιστεί ο αέρας σε πλοία ύψους 10 μέτρων, περιβαλλοντικά θα αλλάξει την χαρακτηριστική μορφή του νησιού μας και τέλος γιατί πρέπει κάποτε η Αίγινα να αποκτήσει λιμάνι. Αν αυτό πρέπει να γίνει στο Λεόντι τότε κάθε ευρώ πρέπει να δαπανάται εκεί και όχι να σκορπάται εδώ κι εκεί.

Ορισμένοι από τους όρους που πρέπει να γίνουν πριν την έναρξη κατασκευής του έργου:
Να τηρούνται οι διατάξεις του Ν3028/02 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς». Οι πάσης φύσεως εργασίες εκσκαφών, εκβαθύνσεων κλπ να γίνονται υπό την εποπτεία των αρμοδίων Εφορειών Αρχαιοτήτων. Πριν την έναρξη των εν λόγω εργασιών θα πρέπει να ειδοποιούνται εγγράφως και εγκαίρως οι αρμόδιες εφορίες αρχαιοτήτων (Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων: Καλλισπέρη 30 - Αθήνα ΤΚ 117 42, ΚΣΤ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων: Αλκιβιάδου 233 - Πειραιάς, 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων: Πανός 16 - Αθήνα ΤΚ105 55, Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Αττικής: Κλεψύδρας 1, Αθήνα ΤΚ105 55) ώστε κατά περίπτωση να εκτελεστούν οι κατάλληλες ενέργειες (πχ πραγματοτιοίηση δοκιμαστικών τομών, να παρίστανται κατά τις εκσκαφικές εργασίες κλπ).
Το έργο να γίνει σύμφωνα με τις ακόλουθες προτάσεις της (39) σχετικής απόφασης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού:
 Το έργο να πραγματοποιηθεί υπό την εποπτεία της Εφορείας  Εναλίων Αρχαιοτήτων. Το κόστος της εποπτείας να βαρύνει τον  προϋπολογισμό του έργου.
 Πριν την έναρξη των έργων να πραγματοποιηθούν υποβρύχιες  σωστικές αρχαιολογικές τομές στις περιοχές, όπου το προτεινόμενο έργο γειτνιάζει με τους αρχαίους ύφαλους μώλους, καθ' υπόδειξη της  αρμόδιας Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων
 Σε περίπτωση εντοπισμού νέων αρχαίων, το έργο να διακοπεί και να  διεξαχθεί σωστική αρχαιολογική έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν3028/2002
Να πραγματοποιηθεί αρχιτεκτονική και φωτογραφική (σε ψηφιακή μορφή) αποτύπωση του «κρυπτού» λιμένα, των καταλοίπων των νεωρίων στην ακτή, των ήδη γνωστών αρχαίων λιμενοβραχιόνων, καθώς και των ύφαλων μώλων σε όλη τους την έκταση. Η δαπάνη των ανωτέρω εργασιών να καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του έργου, δυνάμει του άρθρου 37 του Νόμου 3028/2002
' Αν κατά τις εκσκαφές βρεθούν αρχαία, οι εργασίες θα διακοπούν και θα ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα.
Πριν την έναρξη των εργασιών να κατατεθεί τεχνική έκθεση σε όλες τις αρμόδιες και ενδιαφερόμενες υπηρεσίες (ως άνω) στην οποία να υποδεικνύονται οι ακριβείς χώροι χωροθέτησης των έργων.
Η λειτουργία του λιμένα να είναι σύμφωνη με τον Ειδικό Κανονισυό Λειτουργίας του Λιυένα ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, σύμφωνα με την παρ2 του άρθρου 38 του Ν3105/03
Σε περίπτωση που απαιτηθεί τροποποίηση ή άλλη επέμβαση κατά την  κατασκευή ή/και λειτουργία του έργου να γίνεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς (ως άνω) και μόνο μετά την τροποποίηση των σχετικών εγκρίσεων και των αδειών.

Γράφτηκε από τον/την Super User