ΔΙΑΒΑΣΤΕ

ΠΑΛΑΙΑ ΤΕΥΧΗ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

www.aiginitika.blogspot.gr

Α Ρ Θ Ρ Α

1η Μάη: Πάντα Επίκαιρη – Φάρος ελπίδας για τους αγώνες του Σήμερα

 Τα φέρνει έτσι η ιστορία που κάθε φορά η 1η του Μάη να αποκτά ξεχωριστό νόημα. Πάντα ...

Η ομορφιά είναι ηθική…και ηθική είναι η ομορφιά

Της Ελένης Τομπέα Τι είναι ηθική; Καταρχήν θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε το γεγονός πως οι ηθικοί ...

Πώς μπορεί η αποκέντρωση να επηρεάσει την ανάπτυξη

Του Ράλλη Γκέκα , διδάκτωρα Οικονομικών της Τ. Α. Στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ...

ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Δήμος ζήτησε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας να ορίσει πραγματογνώμονα για να αποφανθεί για τις διαφορές των κυβικών νερού που παρουσιάζουν οι υδρομετρητές στο Λεόντι με τους αντίστοιχους της ΕΥΔΑΠ. Σύμφωνα με τα στοιχεία την τριετίας 2010-2013 τα υδρόμετρα στην Αίγινα έγραψαν 3.236.072 κυβικά και τα αντίστοιχα της ΕΥΔΑΠ έγραψαν 2.631.829 κυβικά. Παρουσιάζεται δηλαδή μια απόκλιση 604.243 κυβικών για τα οποία το Δημοτικό Συμβούλιο έπρεπε να διεκδικήσει την επιστροφή του κόστους μεταφοράς των.
Στην έκθεση ο πραγματογνώμων αναφέρει:
«Σύμφωνα με τα διαθέσιμα σε μένα έγγραφα όσον αφορά τα πρωτογενή στοιχεία (πρωτόκολλα φόρτωσης – παραλαβής), η σχετική διαδικασία δεν έχει τηρηθεί στο σύνολο της και ειδικότερα στο τμήμα των ελέγχων ποσοτήτων παραλαβής μέσω καταγραφής των ενδείξεων των υδρομετρητών στις εγκαταστάσεις του Δήμου και στη διασταύρωση των ιδίων ποσοτήτων μέσω καταγραφής των ενδείξεων των υδρομετρητών της ΕΥΔΑΠ στα σημείο φόρτωσης». ( σελίδα 8)

Εδώ ο πραγματογνώμονας ρίπτει ευθύνες στη διοίκηση του δήμου ότι δεν έκανε σωστά την δουλειά της. Και αναφέρεται σε όλα τα χρόνια που παρατηρήθηκαν αυτές οι μεταβολές στις ποσότητες νερού.

Επίσης σε άλλο σημείο αναφέρει:
« Θεωρώ όμως ότι οποιαδήποτε αντιπαραβολή των στοιχείων των τευχών μελετών ευστάθειας με την εκτίμηση την οποία υιοθέτησα βασισμένος μόνο στα σχέδια χωρητικότητας των εν λόγω πλοίων, θα καταδείξει ότι η συγκεκριμένη υπόθεση αφενός εμπεριέχει μεγάλο βαθμό ακριβείας και αφετέρου η οποιαδήποτε απόκλιση από τα πραγματικά δεδομένα ωφελεί την υπόθεση για το μεταφερόμενο φορτίο από τα ίδια πλοία. Κοντολογίς, η συγκεκριμένη υπόθεση εργασίας έγινε με ευνοϊκούς όρους για το μέγεθος του μέγιστου φορτίου που δύνανται τα συγκεκριμένα πλοία να μεταφέρουν. (σελίδα 9)

Στον τελικό συγκεντρωτικό πίνακα της έκθεσης, στην στήλη καταγραφές υδρομέτρων δήμου Αίγινας σύμφωνα με τις οποίες πληρώνεται και ο μεταφορέας νερού αναγράφει 3.236.072,00 κυβικά νερού την τριετία 2010-2012. Στον ίδιο πίνακα στη στήλη Εκτιμώμενη μέγιστη μεταφορική ικανότητα με βάση τη χωρητικότητα δεξαμενών πλοίων πλην αναλωσίμων υιοθετώντας συντελεστή διόρθωσης, τα 2.799.959,54 κυβικά. Αν αφαιρέσουμε αυτά τα δυο ποσά προκύπτει 436.113 κυβικά  να έχουν καταγραφεί παραπάνω,   με τους ευνοϊκότερους όρους όπως αναφέρει στην προηγούμενη παράγραφο.
Το δημοτικό συμβούλιο, φαίνεται πως δεν διάβασε την έκθεση πραγματογνωμοσύνης και υιοθέτησε την πρόταση του δημάρχου να ορίσουν ειδικό δικηγόρο
Επομένως τι να πει ο ειδικός δικηγόρος στην έκθεση του πραγματογνώμονα Κ. Σταματάκη, ναυπηγού μηχανολόγου μηχανικού που όρισε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εσείς οι δημοτικοί σύμβουλοι πρέπει να αποφασίσετε και να ζητήσετε την επιστροφή των μεταφορικών για τα 436.113 κυβικά ή αν τα χαρίσετε. Για να μη πούμε ότι η χρέωση πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα κυβικά που έγραψαν οι υδρομετρητές της ΕΥΔΑΠ, δηλαδή 604.243 κυβικά.
Επιπλέον το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να αναζητήσει την αιτία που ο μετρητής στο Λεόντι παρουσιάζει αποκλίσεις από τον αντίστοιχο της ΕΥΔΑΠ ενώ ο μετρητής του ΝΟΑ δεν παρουσιάζει αποκλίσεις. Στην περίπτωση του ΝΟΑ δηλαδή οι ομώνυμοι μετρητές αλλά και οι αντίστοιχοι της ΕΥΔΑΠ δουλεύουν σωστά; Οι σοφοί μας δημοτικοί σύμβουλοι που ψάχνουν να βρουν θέση στους υποψήφιους συνδυασμούς αυτή την εποχή τι έχουν να πουν;

Γράφτηκε από τον/την Super User