ΔΙΑΒΑΣΤΕ

ΠΑΛΑΙΑ ΤΕΥΧΗ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

www.aiginitika.blogspot.gr

Α Ρ Θ Ρ Α

1η Μάη: Πάντα Επίκαιρη – Φάρος ελπίδας για τους αγώνες του Σήμερα

 Τα φέρνει έτσι η ιστορία που κάθε φορά η 1η του Μάη να αποκτά ξεχωριστό νόημα. Πάντα ...

Η ομορφιά είναι ηθική…και ηθική είναι η ομορφιά

Της Ελένης Τομπέα Τι είναι ηθική; Καταρχήν θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε το γεγονός πως οι ηθικοί ...

Πώς μπορεί η αποκέντρωση να επηρεάσει την ανάπτυξη

Του Ράλλη Γκέκα , διδάκτωρα Οικονομικών της Τ. Α. Στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ...

Αγκίστρι VS Αίγινας

Επί της απόφασης του Δήμου Αγκιστρίου για οφειλή 488.691,04 ευρώ του δήμου Αίγινας από υδροδότηση παρελθόντων ετών (2001-2005) ο δήμος Αίγινας ζήτησε από το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά την αναστολή της απόφασης. Το εφετείο εξέδωσε την 32/2013 απόφαση του, με την οποία απέρριψε την αίτηση του δήμου Αίγινας και ως εκ τούτου πρέπει να ακολουθήσει διακανονισμός του χρέους άλλως θα ξεκινήσουν δικαστικοί αγώνες μεταξύ των δύο γειτονικών δήμων πράγμα που πιστεύουμε ότι δεν το θέλει κανένας.

 

Ο ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΗΣ ΣΒΗΝΕΙ…

Στη συνεδρίαση της 8-2-2011 το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο είχε γνωμοδοτήσει κατά πλειοψηφία υπέρ της κατασκευής κυματοθραύστη στην Αίγινα ενάντια στις εισηγήσεις της αρμόδιας Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων.
Φαίνεται πως σήμερα η αρμόδια αυτή Εφορεία έχει τον τελευταίο λόγο και όπως θα διαβάσετε μερικούς από τους όρους που δημοσιεύουμε παρακάτω καθιστά σχεδόν βέβαιη την μη κατασκευή του έργου.
Θέση την οποία στηρίζουν και τα ΑΙΓΙΝΗΤΙΚΑ ΝΕΑ γιατί πιστεύουν ότι τεχνικά δεν πρόκειται να εμποδιστεί ο αέρας σε πλοία ύψους 10 μέτρων, περιβαλλοντικά θα αλλάξει την χαρακτηριστική μορφή του νησιού μας και τέλος γιατί πρέπει κάποτε η Αίγινα να αποκτήσει λιμάνι. Αν αυτό πρέπει να γίνει στο Λεόντι τότε κάθε ευρώ πρέπει να δαπανάται εκεί και όχι να σκορπάται εδώ κι εκεί.

Ορισμένοι από τους όρους που πρέπει να γίνουν πριν την έναρξη κατασκευής του έργου:
Να τηρούνται οι διατάξεις του Ν3028/02 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς». Οι πάσης φύσεως εργασίες εκσκαφών, εκβαθύνσεων κλπ να γίνονται υπό την εποπτεία των αρμοδίων Εφορειών Αρχαιοτήτων. Πριν την έναρξη των εν λόγω εργασιών θα πρέπει να ειδοποιούνται εγγράφως και εγκαίρως οι αρμόδιες εφορίες αρχαιοτήτων (Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων: Καλλισπέρη 30 - Αθήνα ΤΚ 117 42, ΚΣΤ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων: Αλκιβιάδου 233 - Πειραιάς, 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων: Πανός 16 - Αθήνα ΤΚ105 55, Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Αττικής: Κλεψύδρας 1, Αθήνα ΤΚ105 55) ώστε κατά περίπτωση να εκτελεστούν οι κατάλληλες ενέργειες (πχ πραγματοτιοίηση δοκιμαστικών τομών, να παρίστανται κατά τις εκσκαφικές εργασίες κλπ).
Το έργο να γίνει σύμφωνα με τις ακόλουθες προτάσεις της (39) σχετικής απόφασης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού:
 Το έργο να πραγματοποιηθεί υπό την εποπτεία της Εφορείας  Εναλίων Αρχαιοτήτων. Το κόστος της εποπτείας να βαρύνει τον  προϋπολογισμό του έργου.
 Πριν την έναρξη των έργων να πραγματοποιηθούν υποβρύχιες  σωστικές αρχαιολογικές τομές στις περιοχές, όπου το προτεινόμενο έργο γειτνιάζει με τους αρχαίους ύφαλους μώλους, καθ' υπόδειξη της  αρμόδιας Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων
 Σε περίπτωση εντοπισμού νέων αρχαίων, το έργο να διακοπεί και να  διεξαχθεί σωστική αρχαιολογική έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν3028/2002
Να πραγματοποιηθεί αρχιτεκτονική και φωτογραφική (σε ψηφιακή μορφή) αποτύπωση του «κρυπτού» λιμένα, των καταλοίπων των νεωρίων στην ακτή, των ήδη γνωστών αρχαίων λιμενοβραχιόνων, καθώς και των ύφαλων μώλων σε όλη τους την έκταση. Η δαπάνη των ανωτέρω εργασιών να καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του έργου, δυνάμει του άρθρου 37 του Νόμου 3028/2002
' Αν κατά τις εκσκαφές βρεθούν αρχαία, οι εργασίες θα διακοπούν και θα ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα.
Πριν την έναρξη των εργασιών να κατατεθεί τεχνική έκθεση σε όλες τις αρμόδιες και ενδιαφερόμενες υπηρεσίες (ως άνω) στην οποία να υποδεικνύονται οι ακριβείς χώροι χωροθέτησης των έργων.
Η λειτουργία του λιμένα να είναι σύμφωνη με τον Ειδικό Κανονισυό Λειτουργίας του Λιυένα ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, σύμφωνα με την παρ2 του άρθρου 38 του Ν3105/03
Σε περίπτωση που απαιτηθεί τροποποίηση ή άλλη επέμβαση κατά την  κατασκευή ή/και λειτουργία του έργου να γίνεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς (ως άνω) και μόνο μετά την τροποποίηση των σχετικών εγκρίσεων και των αδειών.

ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Εγιναν λοιπόν δύο δημοτικά συμβούλια την Τρίτη 10/3 και την Τετάρτη 20/3. Οι δημοτικοί σύμβουλοι  που είναι υποχρεωμένοι να κάνουν υπερωρίες, δυσανασχετούν αλλά δεν έχουν και άλλη επιλογή  προκειμένου να καλυφθούν οι καθυστερήσεις  της διοίκησης  και να δουλέψει ο δήμος.
   Ετσι λοιπόν την Τρίτη συνεκλήθη το συμβούλιο  με κύρια θέματα τις συμβάσεις για το νερό και την ψήφιση του προϋπολογισμού του ΔΛΤ.  Ξεκίνησε η συζήτηση με τα προ ημερήσιας θέματα. Ετέθησαν τα πολύ γνωστά πλέον θέματα της καθαριότητας, του ΚΤΕΛ που  έπαψε πλέον να εκτελεί τα συμφωνηθέντα δρομολόγια  και της μεταφοράς των υπηρεσιών για την αποκατάσταση του Κυβερνείου. Στην απάντηση του ο δήμαρχος αναγνώρισε το πρόβλημα της καθαριότητας, δήλωσε ότι τα σκουπίδια μαζεύονται και ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι τα αδρανή. Επίσης δήλωσε ότι κάνει τεράστιες προσπάθειες για την αδειοδότηση του σταθμού μεταφόρτωσης ώστε να μπορέσουμε να προτείνουμε λύσεις για την επεξεργασία  των απορριμμάτων στο νησί. Για το ΚΤΕΛ τόνισε ότι το πρόβλημα αφορά κυρίως την αντιπεριφέρεια και ζήτησε την αρμοδιότητα ώστε να το χειριστεί ο δήμος. Σε ότι αφορά το Κυβερνείο αγνοώντας πλήρως την νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί , την οποία εσείς γνωρίζετε απο τα σχετικά ρεπορτάζ μας, ισχυρίστηκε ότι όλα πάνε καλά.  
   Στο σημείο αυτό προέκυψε νέο διαδικαστικό θέμα. Σύμφωνα με τον κανονισμό το τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου πρέπει να προηγηθεί σε ψήφιση  του προϋπολογισμού του ταμείου. Κατά συνέπεια ζητήθηκε απο το προεδρείο να ψηφιστεί το τεχνικό πρόγραμμα στα προ ημερήσιας διάταξης  ώστε να ακολουθήσει μετά η ψήφιση του προϋπολογιαμού. Φυσικό επόμενο ήταν η προ ημερήσιας συζήτηση να φτάσει τις 2 ½  ώρες ξεπερνώντας κατά πολύ το όριο της μιάς ώρας. Δεν το ήξερε κανείς αυτό πριν την συνεδρίαση ώστε το τεχνικό πρόγραμμα να έρθει προς ψήφιση σε προηγούμενη συνεδρίαση;
 Πάντως όμως τα πιό ενδιαφέροντα σημεία του συμβουλίου προέκυψαν απο την ομιλία του προέδρου του ΔΛΤ κ. Κρεούζη. Ο πρόεδρος δήλωσε ότι μας χρωστάνε αρκετά χρήματα οι ναυτιλιακές εταιρείες (170.000 η Hellenic  ανάλογα ποσά ο Αγιος Νεκτάριος που δεν έχει πληρώσει τίποτα εδώ και τέσσερα χρόνια. Οι εταιρείες εκμεταλλεύονται την κατάσταση και δεν αποδίδουν τις κρατήσεις που τους αναλογούν  με τον εκβιασμό να σταματήσουν τα έτσι κι αλλιώς ελάχιστα δρομολόγια τους.   Μια καινούργια σκέψη που επικρατεί είναι να διεκδηκηθούν οι κρατήσεις απ΄ευθείας απο τους ναυτικούς πράκτορες πριν αυτές αποδοθούν στις εταιρείες. Γενικά πάντως ο προϋπολογισμός είναι αρκετά πιεσμένος  και προσγειωμένος , και δείχνει το πρόβλημα που υπάρχει και στο ταμείο.  
   Σε ότι αφορά το συμβούλιο της Τετάρτης τώρα. Το μόνο θέμα ήταν η ψήφιση του προϋπολογισμού του δήμου. Δυστυχώς πρέπει να πούμε για τους αναγνώστες που οι αριθμοί δεν είναι το φόρτε τους ότι οι προϋπολογισμοί των δήμων είναι ίσως το μόνο σημείο όπου οι αριθμοί δεν λένε την αλήθεια. Για τις ίδιες δαπάνες άλλη εξήγηση απο τον ένα άλλη απο τον άλλον και γενικώς μια θολούρα. Σε χοντρές  γραμμμές μπορούμε να πούμε ότι το έλειμμα μειώθηκε για το 2012 όμως αυτό οφείλεται στην αυξημένη επιχορήγηση για το νερό που δόθηκε μέσα στο έτος. Κατά τα λοιπά ο προϋπολογισμός εξακολουθεί να είναι πολύ αισιόδοξος και μια γρήγορη ματιά στις προβλέψεις εσόδων και εξόδων μπορεί να το δείξει αυτό. Αν και οι κύριες δαπάνες είναι η καθαριότητα και το νερό που μοιάζουν ισοσκελισμένες είναι κανείς απολύτως βέβαιος π.χ. ότι  η περιφέρεια θα επιχορηγήσει το νερό με 3.300.000 ευρώ εφέτος; Αν η διοίκηση που χθές παραδέχθηκε το λάθος της να μην φέρνει τις τριμηνιαίες εκθέσεις της πορείας του προϋπολογισμού στο συμβούλιο, το διορθώσει φέτος είναι βέβαιο ότι θα δούμε σύντομα ότι και αυτός  ο προϋπολογιμσός θα είναι πολύ δύσκολος και προβληματικός. 
   Οι εντάσεις που υπήρξαν προς το τέλος ήταν σχετικά λίγες και δεν είχαν σημασία όπως δεν είχε συνέχεια και το επεισόδιο με την παρέμβαση του κ. Πετρίτη  που κατέκρινε τον απόντα κ.  Γρηγορόπουλο την ίδια στιγμή που στο διπλανό του κάθισμα απουσίαζαν δύο σύμβουλοι της  πλειοψηφίας.

ΝΕΑ ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΟ ΚΥΒΕΡΝΕΙΟ

ΧΑΘΗΚΑΝ ΛΕΦΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΗΣ ΔΕΗ;

   Νέα εμπλοκή φαίνεται ότι υπάρχει στο θέμα της αποκατάστασης του κτιρίου του Κυβερνείου. Είχαμε επισημάνει αρκετές μέρες πριν ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα για πανηγυρισμούς και κορώνες για την εκ του “ασφαλούς” αποκατάσταση του και ότι θα έχουμε ακόμα αρκετά επεισόδια στο συγκεκριμένο θέμα.

   Σύμφωνα με πληροφορίες που δεν επιδέχονται αμφισβήτηση η προϊστάμενη υπηρεσία του Ιστορικού Αρχείου στην συνεδρίαση της εφορείας των ΓΑΚ υπ. αρ. 23/22-2-2013 συζήτησε το θέμα της προσωρινής μεταστέγασης του τοπικού Ιστορικού Αρχείου Αίγινας σε χώρο που παραχωρεί ο δήμος της Αίγινας σε δημοτικό σχολείο της περιοχής του Βαθέος. Η απόφαση της εφορείας μετά απο σχετική συζήτηση είναι δεν κρίνει τον χώρο λειτουργικό και δεν εγκρίνει τον συγκεκριμένο χώρο για την προσωρινή μεταστέγαση. Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό πισωγύρισμα δεδομένου ότι η μόνη υπεύθυνη για την μεταφορά του Αρχείου είναι η η συγκεκριμένη προϊσταμένη του αρχή.

Κατά συνέπεια η προσφορά του δήμου δεν γίνεται αποδεκτή και θα πρέπει να αναζητηθεί νέος χώρος για την στέγαση του.

Ενα δεύτερο ακόμα πιό κρίσμο θέμα αφορά την χορηγία της ΔΕΗ. Οποιος είδε την περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού θα διαπίστωσε ότι η χρηματοδότηση θα προέλθει κατά το ποσό των 700.000 ευρώ απο την χορηγία της ΔΕΗ και το υπόλοιπο ποσό μέχρι του 1.725.000 ευρώ που είναι ο προϋπολογισμός του έργου θα καλυφθεί απο άλλες πηγές. Σε περασμένο δημοτικό συμβούλιο που έγινε αναφορά στο θέμα ο δήμαρχος απέφυγε να σχολιάσει το γεγονός για την χρηματοδότηση σε ερώτηση που του έγινε απο τον κ. Πτερούδη. Αυτό μας έβαλε σε σκέψεις και έτσι αναζητήσαμε το   έγγραφο που αναφέρεται ως σχετικό στην παραπάνω απόφαση.      

   Το έγγραφο αυτό λοιπόν που τελικώς βρήκαμε μετά απο αρκετό κόπο λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι η χορηγία θα είναι στο ποσό των 700.000 κατ΄ανώτατο όριο και μάλιστα κάνει ειδική μνεία ώστε και αυτό ακόμα το μειωμένο ποσό πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις των καιρών και της γενικότερης κατάστασης. Δηλαδή το 1.500.000 έγινε ήδη 700.000 και βλέπουμε.

   Το μεγάλο θέμα λοιπόν που αβίαστα προκύπτει είναι τι ακριβώς έκανε η δημοτική αρχή ώστε να χαθούν οι 800.000 ευρώ και να κινδυνεύει το υπόλοιπο ποσό. Η δημοτική αρχή , λοιπόν, γνώριζε απο την αρχή τα προβλήματα της υπόθεσης, γνώριζε ότι πριν λίγα χρόνια εγκατεστημένος εργολάβος δεν μπόρεσε να προωθήσει το έργο. Γνώριζε για τις δυσκολίες της μετεγκατάστασης των δύο υπηρεσιών που στεγάζονται στο Κυβερνείο, γνώριζε ότι ανελάμβανε ρίσκο αφήνοντας την χορηγία σε αυτήν την κατεύθυνση, ο δήμαρχος ήταν προσωπικά ενήμερος για το θέμα και για όποιον θυμάται λίγο καλύτερα όσο ήταν στην αντιπολίτευση και είχε δημιουργηθεί το θέμα, στήριξε στο ΔΣ την πρόταση για την μεταστέγαση των υπηρεσιών στο κτίριο του Ορφανοτροφείου.

   Η ΔΕΗ απο την πρώτη στιγμή ήθελε το Κυβερνείο γιατί το θεωρούσε επικοινωνιακά πιό δυνατό. Λογικό βέβαια γι αυτήν όμως οι τοπικοί παράγοντες ξέρουν τα πράγματα καλύτερα πολλώ δε μάλλον όταν η ΔΕΗ προσέφερε την χορηγία έναντι των όσων είχαν δημιουργηθεί στο νησί το καλοκαίρι του 2010.

Ξέρουμε λοιπόν και εμείς ότι τότε – στις αρχές του 2011- προτάθηκε στον δήμαρχο να έρθει σε συνεννόηση με τους επικεφαλής των υπόλοιπων δημοτικών παρατάξεων η να φέρει το θέμα σε δημοτικό συμβούλιο και να ζητηθεί με ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση του απο την ΔΕΗ να αφήσει τον δήμο να εκτιμήσει πως το συγκεκριμένο ποσό θα μπορούσε να διατεθεί πάλι για την αποκατάσταση των καποδιστριακών κτιρίων όμως με την σειρά που θα πρότεινε αυτός. Ο δήμαρχος δεν το έκανε και άφησε να περάσουν 10 ολόκληρους μήνες προσπαθώντας να εκμαιεύσει την απόφαση για την παραχώρηση του σχολείου στο Βαθύ. Και έτσι εκλήθη στην συνάντηση της 1/12/2001   με την πολιτική ηγεία του Υπουργείου Παιδείας όπου ανέμενε τα ευχάριστα δηλαδή την αποδοχή της πρότασης για το Βαθύ και εκεί έμαθε ότι η πολιτική ηγεσία σε συνεννόηση με την ΔΕΗ αποφάσισαν να περιλάβουν στην χορηγία και το Εϋνάρδειο, όπως ανέφερε και το σχετικό δελτίο τύπου που ανακοινώθηκε αμέσως. Τα υπόλοιπα είναι λίγο πολύ γνωστά.

   Ολα αυτά θα μπορούσαν να είναι μια ωραία ιστορία όμως στην περίπτωση αυτή αποτελούν ένα καλό δείγμα πως μια δημοτική αρχή που δεν έχει τα αντανακλαστικά να λειτουργήσει πρός όφελος του τόπου αλλά είναι φοβική και άτολμη κατάφερε να στερήσει ήδη απο το νησί 800.000 ευρώ και να κινδυνεύουν και τα υπόλοιπα. Αυτή δυστυχώς είναι η πραγματικότητα και κανένας δεν μπορεί να την αμφισβητήσει.  

 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ

 

   Συγκαλείται σήμερα 5/3/2013 έκτακτο δημοτικό συμβούλιο με την διαδικασία του κατεπείγοντος με αποκλειστικό θέμα την κύρωση του διαγωνισμού για την μεταφορά νερού προς το νησί απο τις δύο εταιρείες μεταφοράς του για τα έτη 2013-2014. Επειδή όμως την Παρασακευή 8/3/2013 συγκαλείται επίσης το Δημοτικό συμβούλιο για την κύρωση του προϋπολογισμού έτους 2013 απορία προκαλεί η σύγκληση του έκτακτου ΔΣ.

   Επειδή όμως ανήκουμε σε αυτούς που πιστεύουν ότι όλα τα πράγματα έχουν μια εξήγηση καταφέραμε με ρεπορτάζ της τελευταίας στιγμής κυριολεκτικά να πληροφορηθούμε τα παρακάτω:

   Σήμερα συνεδρίασε η οικονομική επιτροπή του δήμου για αυτά τα δύο θέματα. Οι μεταφορείς ζητούν αναπροσαρμογή της τιμής και ξεκινούν απο το 2,55 ανά κ.μ. Η επιτροπή δεν συμφώνησε σε αυτή την πρόταση και η διοίκηση έκρινε προσφορότερο να μεταφέρει το θέμα σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του ΔΣ. Να πούμε εδώ ότι δεν έγινε δεκτό, επίσης κατά πλειοψηφία ,να εγκριθεί η αμοιβή της ειδικής συμβούλου που επέλεξε προσωπικά ο δήμαρχος με τις γνωστές απαράδεκτες διαδικασίες ( δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού σε εφημερίδα στον Πειραιά κλπ.) πριν απο την ψήφιση του προϋπολογισμού. Κάτι που ζητήθηκε πριν την ψήφιση του γιατί κάποιοι φοβούνται ότι στον προϋπολογισμό δεν θα εγκριθεί το σχετικό κονδύλι και έσπευσαν να το κατοχυρώσουν.

   Ομως γιατί τα θέματα και κυρίως αυτό του νερού στέλνονται με την διαδικασία του κατεπείγοντος ενώ υπάρχει το ΔΣ της Παρασκευής; Προφανώς το τελεσίγραφο των μεταφορέων έχει αρχίσει να πιάνει τόπο. Μέχρι την Παρασκευή μεσολαβούν τέσσερις ακόμη μέρες όπου χωρίς τροφοδοσία θα έχουμε μείνει από νερό. Αρα εάν παρθεί άυριο μια τέτοια απόφαση θα λυθεί το πρόβλημα. Ποιός όμως εγγυάται στην διοίκηση ότι το θέμα που είναι κατεπείγον θα πάρει – αν πάρει – 14 ψήφους που απαιτούνται για την έγκριση του; Προφανώς κανένας, όμως ο δήμαρχος φαίνεται εκτιμά ότι με αυτόν τον τρόπο θα μετριάσει τις αντιδράσεις εναντίον του είτε απο τους πολίτες είτε απο τους μεταφορείς. Η αύξηση που ζητούν οι μεταφορείς είναι και μεγάλη και αδικαιολόγητη. Ο δήμαρχος στην συνάντηση μαζί τους υποσχέθηκε δημοσίως ότι η φετεινή επιχορήγηση θα φτάσει τα 3.500.000,00 ευρώ κάτι που φαίνεται ιδιαιτέρως δύσκολο μετά και την μηνυτήρια αναφορά του αντινομάρχη για την διαφορά των κυβικών. Αρα η πιθανότητα να είμαστε πολύ μέσα στον προϋπολογισμό του νερού για το 2013 είναι απολύτως υπαρκτή. Κατά συνέπεια λοιπον το σημερινό τουλάχιστον ΔΣ μοιάζει στημένο. Ο δήμαρχος θα προσπαθήσει να εκβιάσει κυρίως τους δικους του με την απειλή της διακοπής του νερού και εάν δεν τα καταφέρει θα τα ρίξει επάνω τους και στην αντιπολίτευση.

   Το θέμα του νερού απο ότι φαίνεται θα μας ταλαιπωρήσει για πολύ ακόμα. Το έχουμε πεί πολλές φορές αυτό αλλά η εμμονή των δημάρχων να μην προσπαθούν να βρούν μια εναλλακτική λύση στο θέμα της μεταφοράς του νερού και να έχουν κυριολεκτικά κολλήσει στο θέμα του αγωγού δεν πρόκειται να βοηθήσει κανέναν. Οσοι εθελοτυφλούν απλώς μεγαλώνουν το πρόβλημα.